OBR - Projekt 2

Opis:

Wyrzynarka elektryczna ręczna - poprawa efektywno?ci pracy

OBR EL-MECH opracowała drobnš zmianę konstrukcyjnš poprawiajšcš dwukrotnie efektywno?ć pracy tradycyjnie produkowanych wyrzynarek elektrycznych ręcznych nie posiadajšcych regulacji ostylacji brzeszczota.

Osoby, Firmy zainteresowane wdrożeniem pomysłu proszę o kontakt
Szablon by Sliffka